เพลงมาร์ช
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนมัธยมหนองเขียด (ม.ข.)
จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พวกเรา ม.ข. มัธยมหนองเขียด
เราเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีสถาบัน
ร่วมกันทำงานทำความดีสามัคคีมั่น
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท้องถิ่นก้าวไกล

พวกเราแดงขาวหัวใจกล้าแกร่ง
สีแดงคือเลือดเนื้อของเรา
ผดุงยุติธรรมบริสุทธิ์ดุจสีขาว
ชีวิตยืนยาวดั่งขุนเขาภูผาม่าน

คุณธรรมนำวิชาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เรามีพร้อมความรู้ประสบการณ์
คือปรัชญาแดงขาวตลอดกาล
ชื่นสุขสราญในอ้อมกอดขุนเขา

มาเถิด ม.ข. มัธยมหนองเขียด
มาสร้างเกียรติชื่อเสียงเลื่องลือไกล
เทิดทูนชาติศาสน์กษัตริย์อธิปไตย
เราจะก้าวไปพร้อมใจทุกคน

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)