Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
facebook
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 9363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 9263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 9163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 9063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 8963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าขนหนูสำหรับเช็ดทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 8863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 8763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูประโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: ผู้บริหาร
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560