Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


facebook
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 06466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/3/2566) ​

ลำดับที่ 06366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/3/2566) ​

ลำดับที่ 06266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/3/2566) ​

ลำดับที่ 06166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ และห้องเก็บของ อาคาร ข ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/3/2566) ​

ลำดับที่ 06066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/3/2566) ​

ลำดับที่ 05966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการไถปรับหน้าดินบริเวณด้านหน้าโรงนา โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/3/2566) ​

ลำดับที่ 05866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการไถปรับหน้าดินบริเวณด้านหน้าโรงนา โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8/3/2566) ​

ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหาร

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น


นายประจักษ์ บรรยง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประธาน ดวงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560

อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/03/66